یه عالمه پی نوشت :: راسپینا

راسپینا

فصل طلایی

یه عالمه پی نوشت

مغزم در ادامه‌یتصمیمات قشنگش این بار تصمیم گرفته یک سری خاطرات آزاردهنده رو با جزئیات کامل به یاد بیاره.

+ حتما داره تصمیم پارسالیش رو تلافی میکنه.
+ من چه می‌دونم، با من که هماهنگ نیست.
+ ناخودآگاهم هر سری از خونه میرم بیرون، انگشت دست چپم رو چک می کنه که حتما حلقه دستش باشه، یه وقت توبیخ نشم دوباره.
+ بعدش خودآگاهم بهش یادآوری می کنه که بیشتر از یه ساله که دیگه حلقه لازم نیست.
Designed By Erfan Powered by Bayan