که قرار بود امروز باشد... :: راسپینا

راسپینا

فصل طلایی

که قرار بود امروز باشد...

«...در دوره ی دو ساله ای که پس از دانشگاه لحظه لحظه اش را با هم بودیم، برای روز عروسی مان که قرار بود امروز باشد نقشه می کشیدیم... ولی امروز، وقتی به تو فکر می کنم احساس می کنم قلبم به یخ هایی با شکل همان قالب ها که خریدیم بدل شده است. امروز قاره ها و دریا ها و صد ها کیلومتر فاصله میان من و توست...»

***

«... ریکاردو! ... بیهوده تو را یاد می کنم. بیهوده خطوط پراکنده ی صورتت را در خاطرم گرد می آورم. بیهوده می پذیرم که به راستی آنجا بوده و کودکی و نوجوانی ام را میان پاریس و ژنو گذرانده و به راستی تو را می شناسم. بیهوده در برابر تو احساس گناه می کنم. و خاطراتم... خاطراتم به سوزن زنگ زده ی گرامافونی می ماند که بر شیار های صفحه ی «گذشته» می دود و بیهوده می کوشد با فرسودن خود صدای روزگاران دور را زنده کند. از خود می پرسم: آیا به راستی من آن جا بودم، یا این که همه چیز خواب و خیال بود و اینک این منم که به زمین واقعیت و سرزمین واقعی ام بازگشته ام؟

ریکاردو!فراموش کردم!... به همین سادگی!فراموش کردم!...

ولی مسئله به این سادگی نیست.فراموش نکردم.قضایا پیچیده تر از این است و حالا که پی اش را می گیرم، حس می کنم محبوس پیله ای هستم که دستی دوزخی تارهایش را به هم بافته است.بیهوده سر نخ را می گیرم و تور را از هم می درم.

ریکاردو!... حتی وقتی عکست را از زیر بالش بیرون می کشم و نگاه می کنم، در بند بند دلم تپشی نمی یابم، گویی عکش مرد ناشناسی را می بینم که نه از او بدم می آید، نه دوستش دارم و نه اصلا ارتباطی با او دارم. حتی نمی دانم چه کسی عکسش را زیر بالش من گذاشته است! آری، چشم هایش درشت و سبز است،مو ها هم خرمایی و درخشان، و لب ها به چنان لبخند داغی گشوده است که گویی همین حالا از بوسه ای سوزان جدا شده... ولی این همه به من چه ربطی دارد؟...»+داستان ساعت دو زمانه و کلاغ/ کتاب دانوب خاکستری/نشر ماهی

Designed By Erfan Powered by Bayan